Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vítáme Vás na stránkách Dětského domova se školou ve Vrchlabí

 

Zavítali jste na stránky Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny ve Vrchlabí. Naše zařízení leží nedaleko centra malebného horského města v údolí toku Labe, které je nazýváno bránou Krkonoš.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT ČR. Jedná se o školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované, s kapacitou 32 dětí. Nachází se zde 4 rodinné skupiny, z toho 2 skupiny chlapecké a 2 dívčí. Součástí domova je základní škola, která vzdělává i děti s lehkým mentálním postižením. Některé z našich dětí navštěvují civilní školy mimo zařízení.

Naším hlavním cílem je náhradní rodinná výchova, resocializace dětí a následně jejich úspěšná integrace do společnosti.

Velký důraz je kladen na smysluplné trávení volného času. V areálu mají děti k dispozici tělocvičnu, víceúčelové sportovní hřiště a tenisové kurty. V budově domova slouží k vyplnění volného času malá posilovna, počítačová učebna, kuchyňka a keramická dílna. Pro zájmovou činnost jsou děti vybaveny např. koly, běžeckými lyžemi, bruslemi a dalším sportovním a výtvarným náčiním. Děti mají rovněž možnost navštěvovat zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže Pelíšek.

Každý rok se účastníme mnoha sportovních a kulturních akcí, na kterých děti dosahují velmi pěkných výsledků. Uskutečňujeme zajímavé výlety, soutěže, besedy, projekty, navštěvujeme divadelní a filmová představení, výstavy, muzea apod.. Snažíme se také využívat Jičínské boudy, která je vhodným místem pro využití zážitkové a zátěžové pedagogiky. Během letních prázdnin podnikáme pobyty po naší vlasti, většinou v rámci výměnných pobytů mezi zařízeními. V rámci integrace se snažíme zúčastňovat i akcí pro širokou veřejnost.

Velká pozornost je věnována spolupráci s rodiči, se školskými poradenskými zařízeními, s odborníky z různých oblastí a příslušnými orgány OSPOD.


 

Mgr. Gabriela Pohořalá

Ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí

 

 

 

Kde nás najdete:  klikni zde

 

Prázdninový pobyt v Bystřici pod Hostýnem 8. – 14. 7. 2019

17. 7. 2019

img_20190710_110700a.jpg  Jako každé prázdniny, na nás čekaly tři pobyty. Ten první byl v Bystřici pod Hostýnem.

 

Jak jsme jeli do Lidic a nedojeli…. 26. 6. 2019

30. 6. 2019

img_20190626_165311a.jpg  Ve středu pro nás nastal dlouho očekávaný den. Vydali jsme se na výlet do Lidic.

 

Červen 2019 na rodinné skupině

30. 6. 2019

cer3.jpg  Poslední týdny školního roku využíváme k atraktivním akcím a to hlavně venku.

 

Letní olympiáda chlapců - Děčín 26. - 30. 5. 2019

30. 6. 2019

oly1.jpg  Na konci května se konala letní olympiáda chlapců, která probíhala na sportovištích v Děčíně.

 

Vystoupení na Školní akademii v Trutnově 20. 6. 2019

21. 6. 2019

dsc_0076.jpg  Ve čtvrtek jsme se vypravili zase do Trutnova za našimi kamarády. U nich ve škole měli školní akademii.